certificació d'eficiència energètica

Elaboració i obtenció del certificat d’eficiència energètica (CEE) i de l’etiqueta energètica d’habitatges, locals i edificis.

Segons el Decret 235/2013, del 5 d’abril, tots els propietaris que vulguin vendre o llogar un immoble, hauran de posar a la disposició dels compradors o usuaris el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE), el qual conté informació sobre les característiques energètiques de l’edifici, habitatge o local.

 

El certificat donarà lloc a l’Etiqueta d’Eficiència Energètica, que classifica els edificis en una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A, a l’edifici més eficient, segons el consum d’energia i les emissions de CO₂. Aquesta documentació té una vigència de 10 anys.

quin és el procediment?

1. Visita tècnica a l’edifici o immoble.

2. Generació de l’informe de certificació energètica.

3. Tràmit amb l’administració (Institut Català de l’Energia).

4. Etiqueta d’Eficiència Energètica.

5. Seguiment de l’expedient.

6. Assessorament tècnic.

a qui va adreçat?

El propietari de l’immoble (edifici, habitatge, local, etc), ja sigui de nova construcció o existent, és el responsable d’encarregar la certificació energètica de la seva propietat.

La certificació energètica proporciona al comprador o arrendatari informació sobre l’estat en què es troba la propietat que es vol vendre o llogar, i si compleix amb els mínims d’eficàcia energètica. També serveix per presentar al usuari recomanacions de com millorar l’eficiència energètica i una estimació dels terminis de recuperació d’aquesta.

com es tramita?

La certificació energètica l’ha de dur a terme un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer.

 

El tècnic designat per la propietat, farà un croquis, verificarà les dades d’antiguitat de l’edifici, mesurarà les estances, revisarà els materials de la façana i els tancaments i inspeccionarà les instal·lacions de calefacció i climatització. Quan acabi, realitzarà un pla i introduirà les dades en un programa informàtic que li aportarà la qualificació energètica. Amb tota aquesta valuosa informació, el tècnic generarà un dossier on s’inclouran recomanacions de millora de cara a una millor qualificació energètica.

 

Amb el dossier generat, es presenta a l’organisme competent de la comunitat autònoma pertinent, perquè verifiqui que tot és correcte i en quedi constancia. 

quan costa obtenir la certificació

La certificació energètica està subjecta a taxes administratives que varien en funció de la tipologia de l’immoble. El responsable del pagament de les taxes és el propietari de l’immoble, tot i que, és el tècnic qui executa el pagament de la taxa.

 

És recomanable que el registre el realitzi el mateix tècnic que realitza el certificat energètic per evitar problemes i guanyar agilitat en el procés.

 

Per més informació:

Gencat – Energia edificis

contactar

TEL. (+34) 639 768 259

SOLUCIONS@ALBERTESTANYOL.COM

 
SEGUEIX-ME

© 2021 ALBERT ESTANYOL GUERRERO