activitats i serveis

Una de les funcions més rellevants d’un arquitecte tècnic, és la Direcció d’Execució d’Obra en les obres de nova construcció, però també són igual d’importants les seves atribucions com a projectista i director d’obra, en obres de nova construcció, rehabilitació, reparació, adaptació i consolidació d’edificis ja construïts.

Maqueta d'una casa amb dos arquitectes

seguretat i
salud dels treballadors

Parlar d’un arquitecte tècnic també és parlar de la Seguretat i la Salut dels treballadors en la construcció. Arribant a convertir-se en el professional que assumeix les funcions de «Coordinació de Seguretat i salut», amb un alt nivell de compromís.

Activitats i serveis que ofereixo

1. gestió

 • Gestió de projecte
 • Auditoria de projecte
 • Control Econòmic de l’obra
 • Comparació d’ofertes
 • Programació d’obres
 • Contractació d’obres
 • Control de gastos

2. tramitació

 • Tramitació de llicències d’obra.
 • Realització de llibres de l’edifici.
 • Realització de manuals d’ús i manteniment.
 • Sol.licituds de serveis de subministraments.
 • Tramitació de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
 • Tramitació de cèdula d’habitabilitat d’habitatges usats.
 • Tramitació d’expedients d’habitatges de protecció oficial (VPO).
 • Tramitació de contadors provisionals d’obra, i de comptadors comunitaris.
 • Tramitació de l’alta de l’IBI.

3 . Seguretat

 • Estudi de seguretat i salut.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Coordinació de la seguretat en la fase de projecte.
 • Coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra.

4. Altres

 • Tramitació de llicències d’obra.
 • Realització de llibres de l’edifici.
 • Realització de manuals d’ús i manteniment.
 • Sol.licituds de serveis de subministraments.
 • Tramitació de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
 • Tramitació de cèdula d’habitabilitat d’habitatges usats.
 • Tramitació d’expedients d’habitatges de protecció oficial (VPO).
 • Tramitació de comptadors provisionals d’obra, i de contadors comunitaris.
 • Tramitació de l’alta de l’IBI.

Formació constant
coneixements

La formació i els coneixements fan de l’arquitecte tècnic un professional versàtil, idoni per dur a terme activitats més enllà d’aquestes tasques anteriorment esmentades. Tasques que van més enllà de les tradicionals de disseny i aplicació de tècniques constructives.

contactar

TEL. (+34) 639 768 259

SOLUCIONS@ALBERTESTANYOL.COM

 
SEGUEIX-ME

© 2021 ALBERT ESTANYOL GUERRERO